KYNOLOGICKÝ KLUB HOLEŠOV

Pro členy:
Sobota - sportovní výcvik
>> od 16:00

Agility
>> Sobota od 8:30
>> Neděle od 10:00

stopařské zkoušky s určením pořadí

13. Duben. 2018

https://kynklubholesov.rajce.idnes.cz/Stoparske_zkousky_s_urcenim_poradi_8.4.2018/

Foto: Eva Šafaříková  - Děkujeme

Výcvikový den chodských psů 2016

7. Září. 2016

V Holešově cvičili chodští psi

První sobotu v září bylo možno na kynologickém cvičišti v Holešově vidět neobvyklý počet chodských psů. Holešovský kynologický klub pořádal, ve spolupráci s Klubem přátel chodského psa, výcvikový den, určený nejen pro psovody začátečníky, ale i pro pokročilé. Pod vedením zkušených instruktorů, členů KK Holešov i členů KPCHP, se majitelé choďáčků věnovali nácviku stopování, poslušnosti a obrany.  Výcviku se zúčastnilo 16 chodských psů ve věkovém rozmezí od 6 měsíců do 6 let.

Na rozlehlých travnatých plochách Průmyslové zóny Holešov si zkušenější psovodi vypracovali se svými psy tréninkové stopy. Začátečníci se seznámili se základy stopování  a naučili se našlapat pachový čtverec, který pak se svým psem i vypracovali.

Nácvik poslušnosti byl zaměřen nejen na metodiku provádění základních cviků, zejména na přivolání psa, ale i na jeho správnou motivaci. Nechyběl ani nácvik zvládání problémového chování psa. Zkušenější psovodi měli příležitost vyměnit si mezi sebou své zkušenosti s výcvikem popřípadě získat od instruktorů zkušenosti nové.

Vzhledem k četným dotazům účastníků na průběh svodu a bonitace, byl instruktory na program operativně zařazen i zkrácený nácvik na svod a na bonitaci.

V odpoledních hodinách probíhal výcvik obrany, který lze zjednodušeně specifikovat jako hru na lov, kde kořist je kus hadru, kůže, pešek  anebo rukáv figuranta.  Štěňátka a pejskové začátečníci lovili hadr, zkušenější obranáři lovili peška nebo měkký rukáv. Různý stupeň zkušenosti jednotlivých psů, umožnil figurantovi předvést účastníkům akce různé fáze nácviku obrany, zakončené ukázkou obrany se zkušeným psem.

Iveta Mráčková

Foto: Iveta Mráčková   ZDE

            Zuzana Péčková   ZDE

Video                                   ZDE 

Stopařský závod má vítěze

3. Květen. 2016

„O pohár starosty města Holešov“

3. ročník stopařského závodu „O pohár starosty města Holešov“, pořádaný dne 9.4.2016 místním kynologickým klubem, provázel hustý déšť a silný vítr. I za těchto extrémních podmínek byla příležitost zhlédnout několik hezky vypracovaných stop.

V kategoriích Stopařské mládí, FPr1, FPr2 a FPr3 soutěžilo se svými psy celkem 15 psovodů z celé ČR – z kraje Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého; nejvzdálenější závodnice přijely z Rumburku a z Prahy. Na rozsáhlých travnatých plochách průmyslové zóny bylo možno vidět nejen typická pracovní plemena jako je německý ovčák, belgický ovčák malinois, chodský pes, labradorský retriever či  beauceron, ale i plemena lovecká: jezevčík a parson russell terier. Nejpočetněji zastoupeným plemenem byli němečtí ovčáci (6 fen a 2 psi), kteří tvořili polovinu všech závodících psů a dále české národní psí plemeno -  chodský pes (2 psi). Příslušníci těchto dvou plemen se pak podělili o první místa v jednotlivých kategoriích závodu.

V kategorii FPr3 zvítězila fena německého ovčáka Abra Erigo s psovodem Jiřím Basistou ze ZO KK Šenov. Svou téměř bezchybně vypracovanou stopou ohodnocenou rozhodčím závodu 99 body (z max. možného počtu 100 b.) se stala i vítězkou celého závodu a získala (již potřetí!) cenu nejvyšší – pohár starosty města Holešov.

Druhou nejlepší stopu závodu (za 93 bodů) vypracoval vítěz kategorie FPr2, chodský pes Centaurus Fidelis et Fortis s psovodkou Zuzanou Péčkovou ze ZKO Zlín-Mladcová. V kategorii FPr1 vybojoval první místo německý ovčák Fauzi z Klemova dvora s psovodem Miroslavem Matušíkem z KK Vlčnov (87 bodů). V kategorii Stopařské mládí, se na prvním místě umístil dvouletý chodský pes Begarex Black Monster s psovodkou Ivetou Mráčkovou ze ZO KK Holešov (83 bodů). Kynologický klub Holešov na závodě dále reprezentoval Radek Mráček s německým ovčákem Chegarem Námořníkem, který v kategorii FPr3 obsadil 4. místo.

Cenu pro nejmladšího závodníka získala Nikola Kubištová.

Rozhodčím závodu byl Ing. Miroslav Vávra, kladečky stop Helena Čuřillová a Hana Konrádová.

Rozhodčímu, kladečkám stop a celému organizačnímu týmu závodu (členům KK Holešov) patří dík za skvěle odvedenou práci, odměnou pro ně je spokojenost promoklých a prokřehlých závodníků a jejich zájem o další holešovský stopařský závod, který se bude konat v podzimních měsících letošního roku.

Ceny pro závodníky věnovali: Město Holešov, Bystřická investiční s.r.o. Kroměříž, RAPOS, spol. s r. o. Holešov, HB4all Holešov. Děkujeme našim sponzorům a velmi si ceníme jejich ochoty podporovat kynologii, která není tak rozšířeným a vyhledávaným sportem jako např. lední hokej či fotbal.

Poděkování patří rovněž závodníkům za jejich nesmírné nadšení, odvahu a sportovního ducha. Heslo: „Sláva vítězům, čest poraženým“ má, vzhledem k extrémním podmínkám letošního jarního stopařského závodu dvojnásobnou váhu.

FOTOGALERIE ZDE

 

STOPAŘSKÝ ZÁVOD

27. Září. 2014

  VÝSLEDKY

Foto: Zuzka Chrenščová


 

Den otevřených dveří

27. Červenec. 2014

V sobotu 23.8.2014 od 10hodin připravili členové KK Holešov pro veřejnost Den otevřených  dveří  .

V dopoledních hodinách se návštěvníci mohli seznámit s výcvikem psů na zdejším cvičišti, vyzkoušet si výcvik poslušnosti i agility přímo se svými pejsky a také shlédli ukázky poslušnosti a obran, včetně vyhledání a zadržení pachatele.

Zájemci si mohli prohlédnout výcvikové pomůcky pro různé druhy výcviků a členové kynologického klubu odpovídali na vše, co návštěvníky zajímalo. A to od výběru pejska, jeho výživy, výchovy a výcviku.

V dopoledních hodinách MVDr. Lubomír Gaja seznámil účastníky s veterinárním minimem, pokud se chystáme nebo už máme doma psího kamaráda. Vysvětlil důležitost pravidelné vakcinace proti nakažlivým chorobám a také používání antiparazitních přípravků. Ochotně zodpověděl všechny otázky návštěvníků.

V odpoledních hodinách se mohli návštěvníci seznámit s prací psovodů městské policie Holešov. Mohli si prohlédnout odchytové pomůcky používané MP.  Proběhla i prezentace připravovaných záchytných kotců pro zatoulané pejsky.

Majitelé pejsků se dozvěděli, co mohou udělat v případě, že se jejich společník zaběhne a jak toto nebezpečí minimalizovat.

Během celé akce byly pro pejsky návštěvníků připravené vhodné pamlsky a pochoutky, jako např. sušené maso, tlačenka nebo škvarky pro psy.

Podtitulkem „ Návod na Vašeho pejska“ jsme se snažili přiblížit veřejnosti nejen samotný výcvik, ale také poukázat na opomíjenou výchovu psů v domácím prostředí.

Všem, kteří nás přišli navštívit, děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou

Naše poděkování patří také  Městu Holešov za spolupráci a finanční podporu při pořádání této akce.


Stopařský závod

28. Říjen. 2013

Dne 26.10.2013 se v  areálu ZO kynologického klubu Holešov konal 1. Ročník Stopařského závodu o pohár starosty města Holešov“

Rozhodčím závodu byl pan Matula Jaroslav.

V 8:00 hodin  se závodníci sešli v hojném počtu , po prezentaci a veterinární kontrole psů si vylosovali svá startovní čísla a nastoupili k zahájení závodu .  Přivítali jsme psovody z Brna, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Frýdlantu, Olomouce, Ostravy, Šenova a nechyběli ani zástupci naší ZO Holešov.

Při zahájení psovody přivítal a popřál hodně úspěchů starosta města pan Pavel Svoboda s místostarostou Mgr. Rudolfem Seifertem.  Závodníci byli seznámení s připraveným schématem závodu a následně se postupně přesouvali na průmyslovou zónu Holešov,kde se odehrával samotný závod.

První nastoupila kategorie ,,Stopařské mládí“. Následovala kategorie FPr1,kategorie FPr2  a kategorie FPr3.

Závod proběhl za velmi mlhavého a celkem i chladného počasí, ale i tak se velmi vydařil ke spokojenosti všech. V průběhu závodu jsme mohli vidět velmi pěkné vypracování stop včetně označení nalezených předmětů. Všichni psovodi byli na závod zodpovědně připraveni a celý závod provázela dobrá nálada.

Po ukončení stop se závodníci přesunuli zpět do areálu KK, kde proběhlo zhodnocení a vyhlášení výsledků celého závodu.

Nikdo neodjel s prázdnou, každý závodník obdržel upomínkové předměty,které věnovalo město Holešov a šálu do chladného počasí od firmy H&B. První tři umístění v každé kategorii obdrželi plakety a dárečky od sponzorů závodu, a to od firmy Rapos, Rapeco a Jacom .

Nejlepší stopa ze všech kategoríí byla odměněna pohárem , který věnoval a vítězi osobně  předal starosta  města Holešova pan Pavel Svoboda. 1. ročník stopařského závodu vyhrál pan  Jiří Basista  s fenkou NO Abra Erigo ze ZO KK Šenov  ziskem krásných 98 bodů z možných 100.

Holešov vzorně reprezentovali dva mladí psovodi. Radek Mráček se svým německým ovčákem Chegar Námořník, který obsadil 1 místo v kategorii FPr.2 a Kristýna Bránková s brabantíkem Anthony Usurper, kteří obsadili 3.místo v kategorii ,,Stopařské mládí“

Na závěr bychom chtěli  poděkovat všem sponzorům: Město Holešov,firmě Rapeco,Rapos,Jacom a firmě H&B  za krásné ceny pro závodníky, panu starostovi a místostarostovi, že si udělali čas a přišli se za námi podívat. Uvědomujeme si, že kynologie není až tak masový sport jako třeba fotbal nebo tenis , o to nám víc  nás těší a vážíme si zájmu ze strany představitelů města a místních podnikatelů, kteří nám neodmítli  pomoc a podporu v našem snažení.

 Nejlepší stopa

Jiří Basista s fenkou ABRA Erigo

GRATULUJEME !

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zuzka Chrenščová - http://zzana.rajce.idnes.cz/stoparsky_zavod


Holešovské hopsání

17. Srpen. 2013

Agility

30. Červenec. 2013

Na začátek prázdnin si připravili agiliťáci dva intenzivní tréninky.

Ve středu 10. srpna 2013 byla na programu gymnastika na balonech pro psy a klikr, které si pro nás nachystala Šárka Grešová. Začali jsme teorií o klikru a jak správně „klikat“. Posléze si mohli klikr vyzkoušet všichni pejsci a ti zdatnější i práci s hůlkou nebo krabicí. Následovala gymnastika na balonech, posilující svaly, které běžným pohybem příliš posílit neumíme. Postupně se vystřídali všichni pejsci, kteří si na balonu vyzkoušeli sednout, lehnou a dělat otočky. Závěr patřil agility, kde parkur prověřil nejen pejsky, ale i nohy psovodů.

V pondělí 15. srpna 2013 jsme se převážně věnovali agility se zaměřením na zónové překážky a socializaci. Nechyběla ani společná procházka po zámeckém parku. Společný trénink byl ukončený přátelským posezením s bohatou diskuzí a vynikající grilovačkou.

Na závěr nezbývá, než poděkovat Šárce Grešové za ukázky a Janě Sucháčkové za organizaci obou akcí!

Zelinová Simona


Výcvikový den kníračů

31. Květen. 2013II. Holešovské chrtění

25. Květen. 2013

II. ročník Holešovského chrtění

- pro všechny adopťáčky, jejich rodinky a přátele chrtů a pejsků vůbec