KYNOLOGICKÝ KLUB HOLEŠOV

Pro členy:
Sobota - sportovní výcvik
>> od 16:00

Agility
>> Sobota od 8:30
>> Neděle od 10:00

nabídka štěňat

10. Duben. 2016

nabídka štěňat

9.sjezd MSKS

1. Červenec. 2013

volebni protokol 9 sjezd MSKS      zápis sjezd 9 sjezd MSKS

usneseni í sjezd MSKS

21. Duben. 2013

FCI komise pro pracovní kynologii vypracovala tento návrh pro předsednictvo FCI.

Majitelé a držitelé psů, trenéři, výcvikáři, kteří prokazatelně (např. video, fotografie, potvrzená svědectví…) cvičí psy pomocí zakázaných pomůcek, jako je např. ostnatý obojek, elektrické pomůcky nebo se dopouští jiného týrání psa, budou mít na 24 měsíců zakázáno závodit, startovat soutěžit . Tento zákaz startu platí pro všechny závody pořádanými FCI a členskými organizacemi a kluby FCI.

Pro rozhodčí a funkcionáře, kteří prokazatelně (např. video, fotografie, potvrzená svědectví…) cvičí psy pomocí zakázaných pomůcek, jako je např. ostnatý obojek, elektrické pomůcky nebo se dopouští jiného týrání psa, budou s okamžitou platností všechny oficiální závody FCI uzavřeny ( nebudou moci závody posuzovat, organizovat je atd.). Tento zákaz platí i pro závody pořádanými  členskými organizacemi a kluby FCI.. Dále se tento zákaz vztahuje i na všechny chovatelské a výcvikové akce a i na bonitace. Dále po dobu 24 měsíců od doby provinění bude zakázáno zapsat chovného psa v jejich vlastnictví do plemenné knihy

A u fen se tento zákaz bude vztahovat na jejich připuštění.

Zákaz začně platit ode dne zveřejnění na na národních oficiálních webových stránkách  nebo na webu FCI.

Pokud se majitel psa, cvičitel, trenér, výcvikář či funkcionář ve své zemi proviní proti  zákonu na ochranu zvířat a bude podle trestního práva země odsouzen, platí pro takového jedince výše uvedené zákazy a to minimálně po dobu 36 měsíců.

Tato ustanovení začnou platit rozhodnutím předsednictva FCI od 1. následujícího měsíce.

Důvodem tohoto návrhu je, aby se ve psím sportu používaly pozitivní výcvikové metody. Metodiky výcviku nevyžadují žádná násilí, tento trend je podepřen vědeckým výzkumem o chování psa. Výkony psů při závodech a soutěžích FCI musí ukazovat pozitivní obrázek, který bude vypovídat i o použitých pozitivních metodách výcviku. Rozhodčí budou jak národní tak i mezinárodní úrovni školeni a následně i žádáni, aby dokázali dobře pozitivní chování rozeznat, posoudit a ocenit.

Rozšíření pozitivních metod  z velké části pomohou špičkoví výcvikáři, tento trend se postupně dostává i do ostatních sportovních aktivit, nevhodné chování je potřeba potrestat a distancovat se.

Fungovat se psem, cvičit ho – v souladu, v souznění se psem, to je smyslem našeho psího sportu.

Návrh pro předsednictvo FCI

20. Duben. 2013

FCI komise pro pracovní kynologii vypracovala tento návrh pro předsednictvo FCI.

viz    ZAJÍMAVOSTI

6. Březen. 2013

6.3. 2013 Návrh zákona o regulaci chovu bojových plemen psů v ČR

Kynologické veřejnosti určitě neušlo, že se opět objevila snaha vytvořit „zákon na psy“. Návrh podal dr.Rath a vláda jej označila za „populistický“ a 27.2.2013 jej zamítla. Opírala se při tom o názor příslušných ministerstev, jejichž stanoviska byla nečekaně shodná a jednoznačně negativní. Trochu zásluh je možné v této oblasti připsat i ČMKU. Byli jsme požádáni o odborný názor a naše připomínky byly použity. Podobně na tom byla i Komora veterinárních lékařů. Rozhodnutí vlády bylo potěšující, ale jeho odůvodnění na tiskové konferenci trochu rozesmutnilo majitele, chovatele a příznivce kokšpanělů. Zaznělo v něm totiž, že kokři figurují v čele statistik poranění člověka psem. Skutečnost je trochu jiná, kokršpanělé na tom jsou podobně, jako ostatní plemena a naopak největší problémy jsou okolo kříženců. Připomenout je asi třeba, že i v chovu anglických a amerických kokršpanělů platí stejná pravidla jako u jiných plemen a že agresivní psi jsou z chovu vylučováni a kokr za agresivní plemeno považován není. Při odůvodňování zamítnutí zákona se přítomní novináři viditelně bavili.Největší rekaci vyvola informace o tom, jak vláda debatovala o definici pojmu „český voříšek“.
Vladimíra Tichá

Vzteklina – tisková zpráva SVS 22.8.2011

23. Leden. 2012

Naši chovatelé, kteří cestují se svými psy za hranice, a to zejména mimo EU, dobře vědí o riziku vztekliny. Řada států se stále potýká s problémem vztekliny, a proto i v našem veterinárním zákoně platí povinnost chovatele zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 – 6 měsíců očkováni proti vzteklině a poté byli podle doby účinnosti předchozí použité vakcíny přeočkováni. Délku trvání imunity po vakcinaci a termín další vakcinace sdělí veterinární lékař. Pohybuje se zpravidla v rozmezí 1 – 3 let.
Celý článek

Cestování po EU

23. Leden. 2012

Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli připravit na to, že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise stanovila, že bude nadále akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3. 7. 2011.
Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad, že zvířata tetovaná do 3. 7. 2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je dobře čitelné.
Celý článek

Změna standardu německého ovčáka

23. Leden. 2012

Od 1.1. je možno na výstavách v rámci ČKNO vystavovat i dlouhosrstou variantu německého ovčáka. Pro účel rozřazení psů, je nutno získat minimálně jeden posudek z výstavy pořádané v ČR, kdy exteriérový rozhodčí pro plemeno v posudku označí jedince jako dlouhosrstého.
Celý článek

Do EU od července jen s čipy

23. Leden. 2012

Ten, kdo by chtěl cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU, má možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním. Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy, kočkami a fretkami.
Celý článek

Velké vítězství české kynologie

23. Leden. 2012

Na zasedání Evropské sekce FCI v Celje dne 4.října 2010 byla všemi evropskými delegáty jednomyslně zvolena jako pořadatelská země Evropské výstavy psů 2014 Česká republika. Tato Evropská výstava psů se uskuteční v termínu 24 až 26 října ve výstavním areálu BVV v Brně.
Celý článek